כאשר זוג מתגרש ואחד מבני הזוג משלם מזונות, ההורה המשלם מזונות זכאי לנקודות זיכוי בגין תשלומי המזונות. וזאת במידה ומנוכה לו מס מהשכר. משלם המזונות אשר לא מודע להטבות המס המגיעות לו, מפסיד אלפי שקלים בגין תשלומי מס.

כמו כן, הורה אשר התגרש והתחתן בשנית אך עדיין משלם מזונות זכאי להחזרי מס עבור תשלומי המזונות.

במקרים רבים אנשים המשלמים מזונות אינם מודעים לזכויותיהם ולהטבות המגיעות להם ממס הכנסה עקב תשלומי המזונות ועל כן לא מצהירים על מצבם במקום עבודתם או בפני רשויות המס ועל כן זכאים להחזר מס המוערכים לעתים אף באלפי שקלים. אם לא הצהיר על כך אדם המשלם מזונות על ילדיו שאינם בחזקתו רשאי הוא לפנות לרשויות המס בכדי להתחיל ולקבל החזרים בגין התשלומים שכבר שילם ובכדי לקבל את נקודות הזיכוי בעתיד.