חוק החזרי מס בגין תרומות נועד בעיקר כדי לעודד אנשים לתרום סכומים גדולים למוסדות צדקה וכדי שהתורם יקבל החזרי מס בגין תרומות אלו עליו לתרום למעלה מ- 380 ש”ח בשנת המס. זיכוי המס בגין תרומות הינו 35%מגובה התרומה וכל זאת בתנאי שהתרומות נתרמו למוסדות המוכרים בחוק לצורכי קבלת ההטבה.

בכדי לקבל החזר עקב תרומות למוסדות מוכרים על התורם לגשת למס הכנסה עם הקבלות, מכיוון שתהליך ההחזר מס בגין תרומות איננו מתבצע באופן אוטומטי. מס הכנסה מקבל רק קבלות שעליהן מצוין כי המוסד או הארגון מוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה .

בכך יוצאים מורווחים כל הצדדים. המדינה יוצרת תמריץ לתרומה לשם קידום מטרות הגופים והמוסדות, והאזרח זוכה בתגמול שבא לידי ביטוי בהחזר זיכוי ממס באופן יחסי לתרומות שהעניק באותה שנה.