אחד התמריצים של מדינת ישראל כדי לעודד תושבים לגור בפרברים המרוחקים ממרכז הארץ, במקומות פחות מפותחים, היא הקלה משמעותית בתשלום המס.
תושב ישוב ספר אשר לא קיבל את ההנחה המגיעה לו זכאי להחזרי מס.

על מנת להיות זכאים להקלה בתשלום המס ולהיות זכאים להחזר מס על התושב להתגורר באחד הישובים הזכאים להנחה תקופה שעולה על 12 חודשים ולפחות שישה חודשים בשנת המס שבגינה השכיר מבקש הנחה.

הטפסים הנדרשים לצורך קבלת ההחזר:

כדי לקבל החזרי מס לתושב ישוב ספר יש לצרף בנוסף לטופסי 106 גם טופס “1312 א” מהעירייה או הוועד המקומי המהווה אישור על מגורים במקום.
במקרה של שכירות צריך לדאוג שיהיה חוזה חתום וכתובת מעודכנת במשרד הפנים.

יש לציין, כיוון שההנחה בתשלום המס הינה רק לאחר מגורים של 12 חודשים בישוב, בשנה הראשונה למגורים לא ניתנת הנחה בתלוש המשכורת והדרך היחידה לקבל את הזיכוי הינה בהגשת דוחות של החזרי מס למס הכנסה.