קופת גמל מהווה אמצעי חסכון מאוד נפוץ כיום. מדובר בחיסכון לטווח ארוך בדרך כלל למינימום של 15 שנים באפיק שאינו גמיש.

על המעביד להעביר את התגמולים לקופת הגמל של השכיר בכל חודש, עם זאת ניתן להפקיד כספים לקופת הגמל הן באופן שוטף והן באופן חד פעמי.

לעיתים עלול להיווצר מצב בו שכיר נאלץ לפדות את קופת הגמל טרם המועד החוקי (לפני גיל פרישה) הקבוע לכך, במקרים אלו מדובר במשיכה שאינה כדין והשכיר יאלץ לשלם על המשיכה ניכוי מס במקור בגובה 35%.

מצד אחד שעור המס הוא סופי אולם מצד שני על הכנסה ממשיכת תגמולים
מגיעות נקודות זיכוי אישיות.
זאת אומרת ניתן לקבל החזר מס שנוכה ממשיכת תגמולים אם נקודות הזיכוי לא נוצלו במלואן.