עולה חדש זכאי על פי חוק לנקודות זיכוי בחודשים שלאחר עלייתו לארץ.
נקודות זיכוי אלו יוצרות מצב שבו פעמים רבות מגיע לעולה חדש החזר מס ממס הכנסה שכן נוכה ממנו מס ללא התחשבות בהיותו עולה חדש.

הזיכוי לעולה חדש הוא:

– במשך 18 החודשים הראשונים מאז עלייתו זכאי העולה ל-3 נקודות זיכוי חודשיות (כלומר 654 ש”ח לכל חודש).

– במשך 12 החודשים הבאים זכאי העולה ל-2 נקודות זיכוי חודשיות (כלומר 436 ש”ח לכל חודש).

– במשך 12 החודשים הנותרים זכאי העולה לנקודת זיכוי חודשית אחת (כלומר 218 ש”ח לכל חודש).

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה, כלומר אם במשך 42 החודשים לא היתה לעולה הכנסה, הוא לא יוכל עוד לנצל את ההטבה.

קריטריונים לדחיית זכאות עולה חדש

עולה חדש שעלה ארצה וסמוך לעלייתו התחיל שרות צבאי או לימודים על תיכוניים זכאי לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הזכאות לקבלת נקודות הזיכוי עד למועד שחרורו מהשירות הצבאי או סיום לימודיו, כל זאת כדי שלא יפסיד את הזכויות האלה עקב שירותו הצבאי או לימודיו.

עולה חדש אשר נעדר מהארץ תקופה העולה על שישה חודשים ופחותה משלוש שנים יכול לבקש שגם תקופה זו לא תיכלל במניין 42 החודשים בהם הוא זכאי להקלה במס.
מעסיקים רבים אינם לוקחים בחשבון את נקודות הזיכוי שמגיעות לעולה חדש ובכך נוצר מצב בו משלם העולה החדש מס עודף והוא זכאי להחזרי מס.

הקלה נוספת בתשלום מס הניתנת לעולה חדש היא:

פטור ממס על רווחי הון כתוצאה ממכירת כל הנכסים אותם רכש בחו”ל.
הפטור הוא לתקופה של 10 שנים מיום העלייה לישראל. נכסים שימכרו לאחר תום תקופת הפטור יחויבו בתשלום מס רווחי הון רק עבור הרווח שנוצר מיום תום הפטור ועד ליום המכירה של הנכס בפועל.

הפטור לעולים חדשים חל רק על נכסים אותם רכשו העולים כאשר גרו בחו”ל טרם עלייתם לישראל.

החזר מס בגין תושב חוזר:

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו”ל וחזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד חזרתו לארץ.

משנת 2003 זכאי תושב חוזר לשתי הקלות בתשלום המס:

  1. פטור מתשלום מס על סכומי כסף שהופקדו לפיקדון,
  2. פטור ממס על רווחי הון כתוצאה ממכירת כל הנכסים אותם רכש בחו”ל.