כל מי שסיים תואר אקדמי או לימודי מקצוע במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה זכאי לנקודת זיכוי בשנים שלאחר סיום התואר.

מסיימי לימודים רבים לא מודעים להטבה הזאת שהם זכאים לה ונוצר מצב שאקדמאים רבים משלמים יותר מס ממה שהם אמורים לשלם בפועל.

הזכאות לנקודות זיכוי למסיים לימודים אקדמאים היא לפי הפירוט הבא:

  • בעל זכאות לתואר ראשון יקבל תוספת של נקודת זיכוי אחת – למשך שלוש שנים.
  • בעל זכאות לתואר שני יקבל תוספת של חצי נקודת זיכוי – למשך שנתיים.
  • בעל זכאות לתואר שלישי ברפואה יקבל תוספת של נקודת זיכוי שלמה למשך שלוש שנים ועוד חצי נקודת זיכוי למשך שנתיים.
  • מי שסיים לימודי מקצוע בתחום ההוראה בהיקף  של 1700 שעות – יקבל תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך שלוש שנים.

את הזיכוי מקבלים בשנה שלאחר קבלת תעודת הזכאות לתואר או בשנה שלאחר קבלת הדיפלומה.

יש לשים לב: נתונים הנ”ל נכונים למי שסיים את התואר לשנים 2007 -2014

למי שסיים תואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד.במהלך שנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.