על פי חוק עובד המפקיד דרך העבודה כספים לביטוחים השונים לדוגמה קופות גמל, אובדן כושר עבודה וביטוח חיים, מקבל השכיר באופן אוטומטי זיכויים במס בגין ההפקדות אלו.

אך כאשר השכיר מפקיד כספים באופן עצמאי לאחד מהביטוחים שהוזכרו כאן , אין הוא מקבל את הטבות המס הקבועות בחוק. לכן, על השכיר להגיש דו”ח באופן עצמאי למס הכנסה ע”מ לקבל בגין ההפקדות לביטוח חיים, א.כ.ע ופנסיה את ההטבה.

שכיר המפקיד כספים לקופות גמל באופן עצמאי זכאי לניכוי בגובה של 5% מסכום ההפקדה וזיכוי בגובה של 25% או 35% (בהתאם לקרן בה הופקדו הכספים) עד לתקרה המשתנה משנה לשנה ותלויה בגובה ההכנסה. וכאשר מדובר בביטוח חיים יהיה זכאי לזיכוי בגובה של 25%  כדי לקבל החזרי מס בגין כספים שהופקדו לקופות גמל / ביטוח חיים יש להמציא בנוסף לטופסי ה – 106 אישור מס שנתי.