החזר מס שבח נובע מתשלום יתר של מס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963 (להלן: “החוק“).

על רווח (שבח) בעסקאות של מכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין מוטל מס שבח מקרקעין בהתאם להוראות החוק. במקרים רבים עולה כי בעסקאות נדל”ן אשר נעשו בעבר, דווח למשרד מיסוי מקרקעין ומס שבח מקרקעין שולם בגינן קיימת זכאות להחזר מס שבח בסכום משמעותי!

החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, לתקן שומות מס שבח מקרקעין, אשר נערכו בעבר ולקבל החזר מס שבח מקרקעין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, הנובעים מתיקון שומת מס שבח (גם אם מדובר בשומה עצמית מס שבח)

בדיקת זכאות להחזר מס שבח


כאמור במכירת זכות במקרקעין (מגרש, חנות, משרד, נחלה, זכויות בניה, דירת מגורים וכו’) לרבות זכות באיגוד מקרקעין משולם מס שבח בגין הרווח (שבח) אשר נבע למוכר מן העסקה. אם המכירה  הייתה בשנים האחרונות ושולם מס שבח מקרקעין, יש סיכוי טוב כי מגיע החזר מס שבח בגין המס אשר שולם. במידה והעסקה בוצעה בשש השנים האחרונות ובמקרים מסוימים אף לפני כן, ניתן לטפל בקבלת החזר מס שבח.

נציין, כי בין אם המכירה בוצעה על ידי יחיד ובין אם על ידי חברה מומלץ לבדוק את הזכאות להחזר מס שבח.

כמו כן, קיימים מקרים בהם המוכר זכאי להחזר מס שבח, אף אם שילם מס שבח בשיעור נמוך בשל חבות במס היסטורי (כאשר רכישת הנדל”ן בוצע לפני יום 1 באפריל 1961).

החזר מס שבח יכול להיות בעטיין של סיבות שונות ורבות, קיזוז הפסדים באופן מיטבי, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, ניצול של הקלות אשר ניתנו על ידי רשות המסים בהחלטות מיסוי ובהוראות מקצועיות, שימוש בפטורים אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת תחשיבי מס שבח בצורה אופטימאלית, כאשר הרשימה ארוכה  מאוד. בשל המורכבות הרבה של מיסוי מקרקעין מומלץ להתייעץ ב- מומחה להחזר מס שבח. צוות המומחים של המרכז להחזרי מס שבח מתמחה ב- בדיקת זכאות להחזר מס שבח לחברות, יחידים, משקיעים ותושבי חוץ לרבות בעסקת קומבינציה ונכסים אשר נתקבלו בירושה או במתנה.